Vad är dopning och anabola androgena steroider (AAS)?

Med dopning menas missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel som missbrukas för att öka musklernas styrka och volym. Alla AAS-preparat innehåller syntetiskt testosteron och har två huvudsakliga effekter:

a) Anabol effekt

Ger tillväxt av muskelmassa och styrka.

b) Androgen effekt

Utvecklar manliga drag, som djupare röst, skägg- och hårväxt under puberteten.

Vad är testosteron?

Testosteron är ett manligt könshormon som reglerar många funktioner i kroppen. Hormonet har betydelse för hälsa och välbefinnande hos både män som kvinnor. Det är hypofysen som styr kroppens produktion av testosteron.Testosteron bildas i testiklarna hos män, i äggstockarna hos kvinnor och i binjurebarken hos bägge könen. Män producerar normalt ca 7 mg/dygn och kvinnor cirka 0,7mg/dygn. Testosteronet som produceras i testiklarna påverkar bildandet av spermier.Testosteron påverkar också sexuella funktioner som sexlust och potens.

Vad är en kur?

Vid ett missbruk av AAS används doser som kraftigt överstiger kroppens egen produktionen av testosteron. AAS tas oftast i cykler så kallade "kurer". En kur är ofta en period på 6 till 12 veckor, med ett efterföljande längre uppehåll. Efter avslutad kur är det vanligt att man tar andra läkemedel i förhoppning om att motverka eller lindra biverkningar. Självmedicinering med dessa preparat kan förvärra biverkningar och försvåra en eventuell behandling av läkare om man söker hjälp för långvariga hormonella besvär.

Hur tas preparaten?

AAS finns i tablettform och injektionsform. Injektionerna injiceras i musklerna, ofta i säte, lår och överarm. Det är vanligt att tabletter och injektioner kombineras.

AAS och narkotika:

Att kombinera AAS med andra substanser och droger är vanligt. Detta för att öka effekten av träning, men också för att undvika icke önskvärda effekter. De vanligaste substanserna är cannabis som tas för att gå ner i varv och kunna sova. Amfetamin används för att få mer energi och orka träna hårdare och oftare.

AAS och läkemedel:

Andra läkemedel tas ofta för att lindra bieffekterna av AAS. Exempel på detta är lugnande, ångestdämpande medel, sömnmedel, smärtstillande läkemedel, vätskedrivande läkemedel och potenshöjande läkemedel.

PCT:

Post cycle treatment är läkemedel som tas efter avslutad kur för att minska risken för kvinnlig bröstkörtelutveckling och för att få igång den egna testosteronproduktionen igen. PCT missbrukas ofta "för säkerhets skull" trots att man inte uppvisar några symtom.

Tecken på AAS-missbruk:

 • Snabb viktökning. 
 • Snabb muskelutveckling på kort tid.
 • Nytillkommen akne.
 • Gynekomasti (bröstkörtelförstoring).
 • Stickmärken i stora muskelgrupperna som stjärt, lår och skuldra.  
 • Striae (hudbristningar)
 • Testikelatrofi (minskade testiklar).
 • Förändrad sexlust. Det är vanligt med ökad sexlust under kur, men minskad eller obefintlig sexlust efter avslutad kur. Potensproblem efter avslutad kur är mycket vanligt. 
 • Ödem (vätskeansamling) ofta i ansiktet vilket kan ge ett "plufsigt" utseende.
 • Ökad kroppsbehåring och/eller håravfall på huvudet.
 • Nedstämdhet/depression.
 • Fixering vid kost och träning.
 • Humörsvängningar som nedstämdhet, upprymdhet, irritabilitet och aggressivitet.
 • Sömnproblem som ökad vakenhet eller omvänd dygnsrytm.

 Specifika tecken hos tjejer:

 • Oregelbundna eller upphörda menstruationer.
 • Klitorisförstoring.
 • Skäggväxt och ökad kroppsbehåring.
 • Mörkare röst.

Användning inom sjukvården

Testosteronbehandling förskrivs inom sjukvården då en patient har påvisad testosteronbrist på grund av olika sjukdomstillstånd. Doserna är inte jämförbara med de doser som tas i muskelbyggande syfte.

Ring oss gärna på 020- 546 987 så hjälper vi dig med information, råd och stöd. Du är alltid anonym!

Läs gärna

Men oj vad du har vuxit!

En informationsskrift om anabola androgena steroider. Finns att ladda ner som pdf eller beställa hem via vår hemsida.

Rane, Rosén, Skårberg, Heine, Ljungdahl: "Steroider är ett växande problem på gymmen" Läkartidningen 2013
Christakopoulos, Ericsson,Garle,Villén,Beck: "Anabola androgena steroider vanligare i samhället än i idrotten", Läkartidningen 2013

Ställ en fråga