Dopingjouren är aktiv inom området forskning. Forskningen bedrivs i nära samverkan med Dopinglaboratoriet och avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet. Flertalet artiklar inom området anti-dopning har publicerats. Främst har biverkningar (endokrina, kardiovaskulära) studerats och hur anabola androgena steroider (AAS) metaboliseras (farmakokinetiska/genetiska studier) i kroppen

Studierna har omfattat både friska försökspersoner och personer som brukar AAS.  Studier av interaktioner mellan AAS och läkemedel använda inom idrotten har också genomförts.

Tidigare publicerat


Gårevik, N, Rane, A.

Dual use of anabolic androgenic steroids and narcotics in Sweden
Drug and Alkohol Dependence 2009, 2010 Jun 1;109(1-3):144-6. Dopingjouren vid avd. för Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Gårevik, N. et al
Long term perturbation of endocrine parameters and cholesterol metabolism after discontinued abuse of anabolic androgenic steroids
J Steroid Biochem Mol Biol. 2011 Nov;127(3-5):295-300. Epub 2011 Aug 22.

Gårevik N, Skogastierna C, Rane A, Ekström L 
Single dose testosterone increases total cholesterol levels and induces the expression of HMG CoA reductase
Subst Abuse Treat Prev Policy. 2012 Mar 20;7:12.

Börjesson, A, Broodh König, E
Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra dopningsmedel)
Rapport, 2008

Eklöf A-C et al
The anti-doping hotline, a means to capture the abuse of doping agents in the Swedish society and a new service function in clinical pharmacology
Eur J Clin Pharmacol. 2003 Nov;59(8-9):571-7

Lundmark J et al
Non-steroidal anti-inflammatory drugs do not influence the urinary testosterone/epitestosterone glucuronide ratio
Front Endocrinol (Lausanne). 2013 May 16;4:51

Schultze, J
Genetics of Androgen Disposition - Implications for Doping Tests
2007, Karolinska Institutet.

Schultze, J. et al
Substantial advantage of a combined Bayesian and genotyping approach in testosterone doping tests
Steroids. 2009 Mar;74(3):365-8. Epub 2008 Nov 13.

Schultze, J. et al
Genetic aspects of epitestosterone formation and androgen disposition: influence of polymorphisms in CYP17 and UGT2B enzymes
Pharmacogenet Genomics. 2008 Jun;18(6):477-85.

Schultze, J. et al
Doping test results dependent on genotype of uridine diphospho-glucuronosyl transferase 2B17, the major enzyme for testosterone glucuronidation
J Clin Endocrinol Metab. 2008 Jul;93(7):2500-6. Epub 2008 Mar 11.

Schultze, J. et al
Genetic variation in androgen disposition: implications in clinical medicine including testosterone abuse
Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2009 Jul;5(7):731-44.

Sjöqvist F, Garle M, Rane A.
Use of doping agents, particularly anabolic steroids, in sports and society
Lancet. 2008 May 31;371(9627):1872-82. Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Pharmacology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.

Ställ en fråga