Slutrapporten från nationellt kompetensutvecklingsprojektet för dopningsproblematik är nu klar. Översikt, vård och behandling samt idéskiss till ett nationellt kompetenscentrum. Läs rapporten genom att klicka här.

Ställ en fråga