Vi har startat en studie där vi avser att studera personer som använder/ har använt sig av prestationshöjande substanser. Med prestationshöjande substanser menar vi substanser som används i muskeluppbyggande och/eller i prestationsökande syfte.

Vårt syfte med studien är att se vilka substanser som kan detekteras, upptäcka könsskillnader i urin och blodprover, se påverkan på endokrina och kardiovaskulära markörer och undersöka hur genetiska variationer kan påverka detektion och urinutsöndring.

Hur går studien till? Blod- och urinprov samlas in vid ett tillfälle och ett formulär fylls i där de preparat som har intagits dokumenteras.

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan förklaring.

OBS! Du får vara helt anonym i studien.
Maila: annica.borjesson@ki.se

- Annicas forskning
Dopning: översikt, vård och behandling (Klicka här för att läsa)

Ställ en fråga