Lena Lundholm, Uppsala Universitet 2013
Substance Use and Violence : Influence of Alcohol, Illicit Drugs and Anabolic Androgenic Steroids on Violent Crime and Self-directed Violence

Nina Gårevik, Karolinska Institutet 2013
Quantitative influence of exogenous androgens on serum lipid profile and endocrine functions
Anabolic androgenic steroids (AAS) in doping have been a concern predominantly in sports. The focus has now switched to the doping in the society which is a significant problem for the public health. The abuse of AAS is associated with mental and somatic side effects and with the use of several other drugs including narcotics. This thesis focuses on the effects of AAS, particularly nandrolone and testosterone, on the serum lipid profile and endocrine functions.

Kristina Magnusson, Uppsala Universitet 2009
Impact of nandrolone related to cognition aggression reward dependance 
The studies presented in this thesis aimed to investigate the mechanisms underlying these peptide alterations and also to further investigate neuropeptidergic effects attributed to nandrolone administration. The results display significant effects on the enzymatic conversion of SP and Dynorphin A into their bioactive metabolites SP(1-7) and Leu-enkephalin-Arg6, respectively, as a result of nandrolone treatment. More profound investigations on the dynorphinergic system displayed effects on the kappa opioid receptor density in various brain regions. There was also a significant increase in the expression of the gene transcript of prodynorphin in the hippocampus, a brain region associated with cognitive processes. In addition, impaired spatial learning and memory in the Morris water maze task following nandrolone administration was encountered. The results provide further understanding regarding neuropeptidergic mechanisms underlying AAS-induced behavioral effects.

Kurt Skårberg, Örebro Universitet 2009
Anabolic-androgenic steroid users in treatment : social background, drug use patterns, and criminality
Kurt Skårberg arbetar på Beroendecentrum i Örebro sedan 1997, och har i sin undersökning följt en grupp unga patienter som sökt hjälp för sitt användande av anabola androgena steroider (AAS) och andra droger. Samtliga inledde sitt användande av AAS efter att de börjat träna på gym, och det blev i sin tur inkörsporten till andra missbruksproblem och allvarlig kriminalitet, inte minst vålds- och vapenbrott.

Fia Klötz, Uppsala Universitet 2008
Anabolic Androgenic Steroids and Criminality
Anabolic Androgenic Steroids (AAS) have been associated with adverse psychiatric effects, aggression and violent behaviour. The use of them has spread to a larger subpopulation, and the use has been connected to different risk behaviours, such as use of other illicit substances and carrying a gun. Case reports tell about a connection between AAS use and violent crimes, including homicide. The aim of this thesis is to investigate the proposed connection between AAS and crime, focusing on violent crimes, and to inquire into whether this proposed connection between AAS and criminality is affected by other risk factors for criminal behaviour.

Christer Ehrnborg,Göteborgs Universitet 2007
Growth Hormone in Athletes
Den som tar sprutor med tillväxthormon för att få muskler och prestera mer borde tänka om. Varken muskelmassan eller den fysiska prestationen förbättras av tillväxthormon. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Dopning med tillväxthormon har blivit vanligare sedan mitten av 1980-talet. Substansen ger inte samma aggressiva beteende som anabola androgena steroider, men kan orsaka andra problem, bland annat skador på hjärta, inre organ, leukemi och ge diabetesliknade symtom.
ISBN 978-91-628-7214-4

Jenny Jakobsson Schultze, Karolinska Institutet 2007
Genetics of Androgen Disposition - Implications for Doping Tests
I sin avhandling visar Jenny Jakobsson Schulze hur dopingstest i urin skulle kunna förbättras avsevärt om man samtidigt gjorde en genanalys. Män med en förändring i genen för ett viktigt enzym i nedbrytningen av testosteron (UGT2B17) utsöndrar extremt låga mängder testosteron i urinen. När dessa män "dopades" med en engångsdos av testosteron nådde 40 procent av dem aldrig upp till T/E-kvoten 4.0. Genförändringen återfinns hos cirka 10 procent av svenskarna. I länder som Kina, Japan och Korea bär 65-70 procent av befolkningen på genförändringen - och kan alltså inte utsöndra testosteron i nämnvärd mängd. Om dessa personer missbrukar testosteron är risken stor att de skulle testa falskt negativt i ett dopingtest. Andra delstudier i avhandlingen visar att många omvandlingssteg i omsättningen av manliga könshormon varierar kraftigt mellan individer och mellan etniska grupper. Om detta har betydelse för androgenernas effekter och bieffekter är än så länge oklart.
ISBN 978-91-7357-397-9

Anders Eriksson, Umeå Universitet 2006
Strenght training and anabolic steroids: a comparative study of the trapezius, a shoulder muscle and the vastus lateralis, a thigh muscle, of strength trained athletes

Mathias Hallberg, Uppsala Universitet 2005
Anabolic Androgenic Steroids: Effects on Neuropeptide Systems in the Rat Brain

Ann-Sophie Lindqvist, Göteborg Universitet 2002
The Neurobehavioural Effects of Anabolic Androgenic Steroids

Anna MS Kindlund, Uppsala Universitet 2002
Epidemiological and neurobiological evidence for misuse of anabolic-androgenic steroids
ISBN 0282-7484, ISBN 91-554-5378-3

Pia Steensland, Uppsala Universitet 2001
Anabolic Androgenic Steroids and the Brain
ISBN 91-554-5192-6

Ingemar Thiblin, Karolinska Institutet 1999
Anabolic Androgenic Steroids and Violence
ISBN 91-628-3495-9

Ställ en fråga